NOVA VJENČANJA website za modernu mladenku

UREDNIK
Vladimir Čepek

Suradnici
Tereza Alabanda, Lucija Biondić, Iva Burić Mogulić, Maja Binić, Tomislava Carić,  Enna Faris, Saša Joković, Jadranka Kuk,  Renata Lovrenčić, Maja Misirić, Neža B. Novak, Boris Pavlin, Marko Pollak,  Ana Rajić, Jasna Rausavljević

Fotografija
Gabi Došen, Kristina Fazinić, Marko Grubišić, Martina Hohnjec, Goran Matijašec, Goran Saletto

Lektura
Branka Krstičević

IZDAVAČ
NOVA MEDIA

Sva prava pridržana. Zabranjeno je svako neovlašteno korištenje tekstovnih ili slikovnih materijala ove publikacije, djelomično ili u cjelosti, pisanim,  mehaničkim, elektronskim, ili bilo kojim drugim načinom u bilo koju svrhu bez prethodne suglasnosti izdavača novamedia u pismenom obliku. Rukopisi, slike, crteži i drugi materijali se ne vraćaju.

Adresa redakcije: Zagreb, Martićeva 67,  T. + 385 1 4636 266, E. magazin@novavjencanja.hr

MARKETING I PRODAJA OGLASA
T. + 385 1 4636 266, F.  + 385 1 4636 266, M. +385 91 4636266 E. marketing@novavjencanja.hr


vd nova d.o.o. , HR,  Zagreb, Martićeva 67

Sve za vaše vjenčanje!

Što i gdje?

Adresar ponuđača usluga i
proizvoda za vaše vjenčanje

Odaberite mjesto - županiju (gdje), a zatim kategoriju ponude (što) i pronađite pravu adresu
Gdje
Što